Pauze en lunch

Op OBS de Viermaster wordt met een continurooster gewerkt. We eten op de dagen dat we tot 14.15uur naar school gaan met elkaar in de klas. Op de dagen dat leerlingen tot 12.30uur naar school gaan, eten we tussen de middag niet met elkaar op school.

Elke dag hebben de leerlingen 's ochtends een kwartier pauze en op de dagen dat ze tot 14.15uur naar school tussen de middag een half uur.

We gaan op school uit van een gezonde lunch, de leerlingen nemen dit mee van huis. Tijdens de ochtendpauze eten de leerlingen het fruit wat vanuit huis is meegegeven.