Geschiedenis

De Viermaster is in 1994 ontstaan door een fusie van vier scholen. Elk van die vier scholen had iets kenmerkends en we hebben dan ook geprobeerd om alle sterke punten van de voormalige scholen te verenigen in een nieuwe school waarop we trots kunnen zijn. Tot het schooljaar 1998 - 1999 was onze school gevestigd op vier locaties, m.i.v. het schooljaar 2014 is het aantal teruggebracht tot één locatie. Op dit moment telt de school ongeveer 285 leerlingen en 30 personeelsleden.