Groep 3a

In groep 3a zitten dit jaar 19 kinderen. Het is een gezellige groep die druk bezig is met leren lezen, schrijven en rekenen maar natuurlijk ook nog met heel veel andere dingen.  

Op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag is juf Mirjam er en op dinsdag is juf Laura er. 

Waar werken wij aan in groep: 

  • Lezen 

We werken met de methode Veilig leren lezen om te leren lezen. In groep 3 zijn er 12 kernen. De eerste 6 kernen zijn we bezig met het leren van alle klanken. We leren ongeveer om de dag een nieuwe letter en gaan hier dan woorden mee lezen. Hier oefenen we op veel verschillende manieren mee. We lezen in boeken, we schrijven woorden, we spelen spelletjes met letters en woorden en we leren door middel van 'bewegend leren'. We lezen in leesboeken maar bijvoorbeeld ook in informatieboeken over het thema waar we over werken. 
Rond januari kennen we alle letters en gaan we langere woorden leren lezen en woorden met nieuwe letterclusters zoals aai, ooi, oei en sch maar ook bijvoorbeeld woorden met een -d aan het eind. 

  • Rekenen  

We leren rekenen met de methode Wereld in getallen 5. Een fijne methode waar we 2 dagen aan 1 doel werken. Zo oefenen we heel goed wat we moeten leren. We zijn veel bezig met het splitsen van getallen, de getallenlijn maar ook leren we klokkijken, rekenen met geld en natuurlijk gaan we + en - sommen maken. 

  • Schrijven  

Methode: Pennenstreken. We leren het verbonden schrift.  

  •  Bewegingsonderwijs 

De groep krijgt twee keer per week bewegingsonderwijs. We gymmen op woensdag en donderdag. 

  • Engels  

Methode: Take it easy. In deze methode draait het om kennismaken met de Engelse taal en het ontwikkelen van een grotere woordenschat. 

  • Ateliers 

De creatieve vakken worden gegeven in ateliervorm. Er worden diverse ateliers aangeboden. Deze ateliers hebben meestal met een creatief vak te maken. Kinderen kunnen zelf, door middel van inschrijving, kiezen welk atelier ze willen gaan volgen.  

 Activiteiten:
Gedurende het jaar hebben we ook diverse activiteiten. Denk aan theaterbezoek, een vossenjacht, lampionnenoptocht, Sinterklaasviering, Kerst, nieuwjaarsviering, schoolreis, pleinfeest, avondvierdaagse of een bezoek van of aan de bibliotheek.