Schoolgids

Onze schoolgids kunt u downloaden bij 'ouders' en dan het kopje 'downloads'.
Deze schoolgids is bestemd voor alle ouders en verzorgers van leerlingen die onze school bezoeken, nadat de inhoud ervan is vastgesteld door de leden van de Medezeggenschapsraad.

De gids verschaft u informatie over het onderwijs aan onze school en de doelstellingen die we daarbij nastreven. De Viermaster is een openbare school. Dat betekent, dat ieder kind welkom is, ongeacht geloof, huidskleur of achtergrond. We leren leerlingen respect te hebben voor ieders overtuiging en opvattingen.

Mocht u na het lezen van deze schoolgids nog meer informatie over onze school wensen, aarzel dan niet maar bel ons op of kom even langs.