Onze school

Naam van de school
De naam Viermaster is ontleend aan het feit dat vier scholen zijn gefuseerd. Elke mast staat hierbij symbool voor één van de vier voormalige scholen. Bovendien is de school gehuisvest in een wijk waarin namen, die te maken hebben met de scheepvaart, veelvuldig voorkomen.

Levensbeschouwelijk
De Viermaster is een openbare school.
Openbare scholen zijn toegankelijk voor iedereen zonder onderscheid naar ras, geloof, levensbeschouwing, seksuele geaardheid, of welk onderscheid dan ook. Respect voor elkaar staat hierbij voorop.

Bestuur
De Viermaster maakt samen met de openbare basisscholen van de gemeenten Veendam,Menterwolde en Stadskanaal deel uit van de stichting OPRON (Openbaar Primair Onderwijs). De dagelijkse leiding van de stichting OPRON is in handen van Marieke Andreae. Stichting OPRON is te bereiken onder telefoonnummer 0599 696390

De leerlingen
De school betrekt zijn leerlingen voornamelijk uit de wijk Sorghvliet. Deze wijk is gebouwd tussen 1970 en heden. De bouw is begonnen in de wijk Scheepskwartier. Vervolgens werden ontwikkeld: de Zeestratenwijk, Borgerspark, de Provinciënhoek en tenslotte de Rivierenbuurt. Het aantal leerlingen schommelt gemiddeld tussen de 250 en 300 leerlingen.

Een grote school
Hoewel De Viermaster een vrij grote school is, streven we ernaar dat kinderen zich thuis voelen bij ons op school; dat ze mogen zijn wie ze zijn en dat ze waardering krijgen. Pas als kinderen dat gevoel van veiligheid hebben, kunnen ze zich op een goede manier ontwikkelen. Ook in het gebouw hebben we hier rekening mee gehouden door de verschillende leeftijdsgroepen een eigen plaats in de school te geven met een eigen ingang en een plein om te spelen.