Oudervereniging

De school heeft een oudervereniging, “Oudervereniging Obs De Viermaster”. Het bestuur wordt gevormd door de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad. Als u uw kind(eren) aanmeldt voor onze school dan vragen wij u of u lid wilt worden van de oudervereniging. Het lidmaatschap is vrijwillig en verplicht u tot niets. Het doel van de oudervereniging is het steunen en helpen van de school met allerlei activiteiten. Om deze activiteiten te kunnen organiseren, vragen we van de ouders/verzorgers een vrijwillige bijdrage. 
Voor de schoolreis van uw kind krijgt u een aparte nota, de hoogte van de nota is afhankelijk van de schoolreis die uw kind gaat meemaken.

We proberen de hoogte van de bijdrage laag te houden door ook op andere wijze de hiervoor benodigde financiële middelen te verzamelen. Hierbij kunt u denken aan de inkomsten van oud papier, subsidies, inkomsten uit activiteiten enz.

De oudervereniging is per email te bereiken op ov.viermaster@gmail.com

Naast de oudervereniging heeft De Viermaster een activiteitencommissie (AC). Deze commissie organiseert en ondersteunt activiteiten van de school. Aan het begin van ieder schooljaar wordt een planning gemaakt van de activiteiten. De AC doet daarbij een beroep op andere ouders. U  wordt op de hoogte gehouden via ons oudercommunicatiemiddel Parro.