Luis te Lijf

In 2001 is er een werkgroep ‘Luis te Lijf’ opgericht. Deze werkgroep bestaat uit ouders en controleert na iedere vakantie of er hoofdluis op school voorkomt. In de tijd dat de werkgroep actief is, hebben we het aantal gevallen van hoofdluis spectaculair zien dalen. De werkgroep streeft ernaar om de school luisvrij te krijgen en te houden. De werkgroep werkt nauw samen met de schoolverpleegkundige van de GGD. Aan het begin van het schooljaar komt een aparte voorlichtingsbrochure uit. Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met de administratie.