Pinguïns

Op dit moment bestaat groep1, de Pinguïns uit 18 leerlingen, waarvan 10 jongens en 8 meisjes. Gedurende het jaar stromen er nog kinderen bij onze groep in. 

Op de maandag tot en met donderdag staat juf Petra voor de groep en op vrijdag juf Esther. 

 
Waar werken wij aan in de groep: 
We werken bij de kleuters naar aanleiding van thema’s. We laten alle activiteiten die hieronder zijn beschreven aansluiten bij de thema’s. Met dagritmekaarten geven we de volgorde van de activiteiten aan. 

  • Inloop   

Kinderen kiezen bij binnenkomst een activiteit. De inloop is bedoeld om de overgang thuis – school soepel te laten verlopen. Een dag in de week hebben we “open deuren” waarbij de kleuters ook in andere kleutergroepen mogen spelen.  

  • Kring  

In de kring starten we met de dagritmekaarten en de dagen van de week.  
In de kring bieden wij taal- en rekenactiviteiten aan die de taal- en rekenontwikkeling stimuleren.  
Er wordt vanaf groep 1 Engels gegeven middels de methode “Take it easy”.   
In de kring (en er buiten) is er structureel aandacht voor de sociaal emotionele ontwikkeling. We vinden het belangrijk dat kinderen respect voor elkaar hebben en proberen daarbij de situatie binnen en buiten de groep veilig te houden, zodat iedereen zich op zijn of haar gemak voelt.   
Ook wordt er aandacht besteed aan muzikale vorming. We zingen en luisteren naar liedjes en maken gebruik van muziekinstrumenten.  

  • Werken/Spelen  

Tijdens het werken en spelen kiezen de kinderen zelf in welke hoek of met welk materiaal ze spelen. Ook kunnen ze kiezen uit de verplichte opdrachten (in groep 1 zijn dat er twee per week). De opdrachten, inrichting van de hoeken en andere materialen sluiten zoveel mogelijk aan bij het thema. 

  • Bewegingsonderwijs  

Er wordt elke dag 2x 45 minuten bewegingsonderwijs gegeven, binnen of buiten. In het speellokaal worden gymlessen met groot materiaal, spellessen, bewegingslessen en lessen bewegen op muziek gegeven. Bij goed weer spelen we zoveel mogelijk buiten met verschillende soorten materialen. Hierbij maken we vaak gebruik van materialen die aansluiten bij het thema. 

   
Activiteiten:  
Gedurende het jaar hebben we ook diverse activiteiten. Denk aan theaterbezoek, een vossenjacht, lampionnenoptocht, Sinterklaasviering, Kerst, nieuwjaarsviering, schoolreis, pleinfeest, avondvierdaagse of een bezoek van of aan de bibliotheek. 

Ook zijn er activiteiten die aansluiten bij het thema, zoals een boswandeling, bezoek aan de kinderboerderij etc.