Groep 3b/4b

 In groep 3b/4b zitten 25 kinderen. 9 kinderen in groep 3b en 16 kinderen in groep 4b.  De leerkracht is juf Sanne, zij staat 5 dagen voor de groep. 

Waar werken wij aan in groep: 

 • Lezen (groep 3) 

Methode: Veilig leren lezen  

We werken met de methode Veilig leren lezen om te leren lezen. In groep 3 zijn er 12 kernen. De eerste 6 kernen zijn we bezig met het leren van alle klanken. We leren ongeveer om de dag een nieuwe letter en gaan hier dan woorden mee lezen. Hier oefenen we op veel verschillende manieren mee. We lezen in boeken, we schrijven woorden, we spelen spelletjes met letters en woorden en we leren door middel van 'bewegend leren'. We lezen in leesboeken maar bijvoorbeeld ook in informatieboeken over het thema waar we over werken.  
Rond januari kennen we alle letters en gaan we langere woorden leren lezen en woorden met nieuwe letterclusters zoals aai, ooi, oei en sch maar ook bijvoorbeeld woorden met een -d aan het eind. 

 • Taal (groep 4) 
  Methode: Taal op maat. 
  Woordenschatuitbreiding  
  Schrijven (stellen)  
  Taalbeschouwing  
  Luisteren en spreken  
   
 • Spelling (groep 4) 
  Methode: Spelling op maat  
  Per week oefenen we een serie woorden uit een bepaalde spellingscategorie.   
  De kinderen krijgen wekelijks een woorddictee, eens in de 4 weken een controledictee. Deze gaat over de woorden die in de voorgaande 3 weken zijn aangeboden. N.a.v. het controledictee volgt een week remediering en herhaling.  
   
 •   Technisch lezen (groep 4) 
  Dit gebeurt groep doorbrekend, zodat ieder kind op eigen niveau bediend wordt. Daarnaast is er veel aandacht voor leesplezier en leesbeleving. Uiteraard wordt er ook voorgelezen.  
   
 • Begrijpend lezen (groep 4) 
  Methode: Grip op lezen. Groep 4 begint dit schooljaar met Grip op lezen. Deze methode biedt gevarieerde teksten aan op verschillende niveaus.  
   
 • Rekenen 
  Methode: Wereld in Getallen 5. We leren rekenen met de methode Wereld in getallen 5. Een methode waar we 2 dagen aan 1 doel werken. Zo oefenen we heel goed wat we moeten leren. We zijn veel bezig met het splitsen van getallen, de getallenlijn maar ook leren we klokkijken, rekenen met geld en natuurlijk gaan we + en - sommen maken. 
   
 • Schrijven 
  Methode: Pennenstreken. In groep 3 leren de kinderen de schrijfletters aan. In groep 4 leren de kinderen de hoofdletters schrijven en gaan ze verder oefenen met het aan elkaar schrijven.  
   
 • Bewegingsonderwijs 
  De groep krijgt twee keer per week bewegingsonderwijs. Hieronder vindt u de tijden voor onze groep: 
  Woensdag van 9.15 tot 10.00 uur 
  Donderdag van 13.30 tot 14.15 uur 
   
 • Wereldoriëntatie  
  Voor het vak geschiedenis werken we met de methode Brandaan en voor aardrijkskunde met de methode Argus Clou.  
   
 • Engels  
  Methode: Take it easy. In deze methode draait het om kennismaken met de Engelse taal en het ontwikkelen van een grotere woordenschat. 
   
 • Ateliers 
  De creatieve vakken worden gegeven in ateliervorm. Er worden diverse ateliers aangeboden. Deze ateliers hebben meestal met een creatief vak te maken. Kinderen kunnen zelf, door middel van inschrijving, kiezen welk atelier ze willen gaan volgen.  
   
 • Activiteiten:  
  Gedurende het jaar hebben we ook diverse activiteiten. Denk aan theaterbezoek, een vossenjacht, lampionnenoptocht, Sinterklaasviering, Kerst, nieuwjaarsviering, schoolreis, pleinfeest, Veendammerspelen, avondvierdaagse of een bezoek van of aan de bibliotheek.